Een werkgever kan een werknemer een fiets van de zaak ter beschikking stellen. Het daadwerkelijke privégebruik van de fiets wordt daarbij belast. Het kabinet heeft besloten de huidige regeling voor de vaststelling van dit privégebruik te vereenvoudigen door per 1 januari 2020 een bijtelling van 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs in te voeren.

Woon-werkverkeer geldt bij toepassing van deze regeling ook als privégebruik. Ook wanneer een werknemer de fiets alleen gebruikt voor het reizen van en naar het werk, is de bijtellingsregeling van toepassing.

De bijtelling privégebruik fiets is toepasbaar op verschillende soorten fietsen, zoals (elektrische) stadsfietsen, bakfietsen en zogenoemde speed pedelecs (rijwielen met elektrische trapondersteuning en bromfietskenteken).

Voorbeeld

Een werkgever schaft voor een werknemer, die op jaarbasis € 35.000 euro verdient, een elektrische fiets aan van € 2.000. De jaarlijkse bijtelling bedraagt 7% van de consumentenprijs, oftewel € 140. De bijtelling leidt bij de werknemer tot een belastingheffing van circa € 58 per jaar, omgerekend minder dan € 5 per maand.

De nieuwe forfaitaire regeling in de inkomstenbelasting en loonbelasting gaat niet gelden voor de btw-correctie van het privégebruik van de fiets. Voor de btw geldt een speciale regeling waarbij onder voorwaarden de btw op de aankoop van een fiets tot € 749 voor aftrek in aanmerking komt (mits de ondernemer btw-belaste activiteiten verricht). Voor duurdere fietsen is mogelijkerwijs een btw-correctie noodzakelijk.  

Let op: wanneer er sprake is van een fiets van de zaak zal de kilometervergoeding voor het woon-werk verkeer komen te vervallen, indien hier al sprake van was. Voor verdere informatie over dit onderwerp en alle andere fiscale onderwerpen verwijs ik u naar de contactpagina van deze site. De adviseurs van DNB Advies & Administratie staan voor u klaar!

Meer informatie of vragen?

Neem contact op via 085 065 48 38 of info@dnbaa.nl